http://www.bss.com.vn/

Cho thuê chổ đặt

Cho thuê chổ đặt

Bảng giá Chỗ đặt máy chủ

 • Co-ADVANCED
 • 1800kvnđ/tháng
 • 1UKhông gian
 • 2000GBLưu lượng tủ
 • 1 GbpsBăng thông trong nước
 • 3Mbps/1MbpsBăng thông quốc tế
 • 400WCông suất điện
 • 100MBỔ cắm mạng
 • 01IP tĩnh
 • 24X7Hỗ trợ
 • Co-PREMIUM
 • 2200kvnđ/tháng
 • 1UKhông gian
 • Không giới hạnLưu lượng tủ
 • 1Gbps Băng thông trong nước
 • 4MbpsBăng thông quốc tế
 • 300WCông suất điện
 • 1GbpsỔ cắm mạng
 • 01IP tĩnh
 • 24x7Hỗ trợ
 • Co-PLUS
 • 3300kvnđ/tháng
 • 1UKhông gian
 • Không giới hạnLưu lượng tủ
 • 1GbpsBăng thông trong nước
 • 10MbpsBăng thông quốc tế
 • 300WCông suất điện
 • 1000MbpsỔ cắm mạng
 • 01IP tĩnh
 • 24x7Hỗ trợ
 • Co-BASIC
 • 1500kvnđ/tháng
 • 1UKhông gian
 • 1000GBLưu lượng tủ
 • 100 MbpsBăng thông trong nước
 • 3MbpsBăng thông quốc tế
 • 400WCông suất điện
 • 100MbpsỔ cắm mạng
 • 1IP tĩnh
 • 24x7Hỗ trợ
Support Online