http://www.bss.com.vn/

Cho thuê máy chủ

Cho thuê máy chủ

Bảng giá Máy chủ

 • De-BASIC
 • 2500kvnđ/tháng
 • Rack 1UKhông Gian Server
 • Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHzCPU
 • 2GB DDR3 1333 ECC REGRAM
 • 2 x 160GB Seagate SATA II 7200rpmHDD
 • 1Địa chỉ IP
 • 500 GB/thángLưu lượng chuyển tải
 • 100MbpsBăng thông trong nước
 • 3Mbps / 1MbpsBăng thông quốc tế
 • 100MbpsỔ cắm mạng
 • 24 x 7 x 365Hỗ trợ kỹ thuật
 • De-ADVANCED
 • 3200kvnđ/tháng
 • Rack 1UKhông Gian Server
 • Intel® Xeon® Sandy Bridge Quad-Core E3-1220 3.10GHzCPU
 • 2 x 2GB DDR3 1333 ECC REGRAM
 • 2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpmHDD
 • 1Địa chỉ IP
 • 1000 GB/thángLưu lượng chuyển tải
 • 300MbpsBăng thông trong nước
 • 6Mbps / 3MbpsBăng thông quốc tế
 • 1GbpsỔ cắm mạng
 • 24 x 7 x 365Hỗ trợ kỹ thuật
 • De-PREMIUM
 • 4700kvnđ/tháng
 • Rack 1UKhông Gian Server
 • 1 x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5620, 2.40GHzCPU
 • 2 x 2GB DDR3 1333 ECC REGRAM
 • 2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpmHDD
 • 1Địa chỉ IP
 • 3,000 GB/thángLưu lượng chuyển tải
 • 500MbpsBăng thông trong nước
 • 8Mbps / 4MbpsBăng thông quốc tế
 • 1GbpsỔ cắm mạng
 • 24 x 7 x 365Hỗ trợ kỹ thuật
 • De-PLUS
 • 5800kvnđ/tháng
 • Rack 2UKhông Gian Server
 • 2 x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5620, 2.40GHzCPU
 • 2 x 2GB 1333 FBDIMM ECCRAM
 • 2 x 250GB Seagate SATA II HOTSWAPHDD
 • 1Địa chỉ IP
 • Không giới hạnLưu lượng chuyển tải
 • 1GbpsBăng thông trong nước
 • 10Mbps / 5MbpsBăng thông quốc tế
 • 1GbpsỔ cắm mạng
 • 24 x 7 x 365Hỗ trợ kỹ thuật
Support Online